Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

NOTE: This is the WA Moodle Archive 2014-2017 with past courses.
If you want the new WAMU Moodle, click here.
NO NEW ACCOUNTS ARE ADDED TO THIS SYSTEM. EXISTING USERS ONLY.
IF THIS IS A PROBLEM, CONTACT US. 
1. STUDENCI PRZYJĘCI w latach 2013-2016:

  • Nazwa użytkownika (Username) = nazwa <użytkownika> w adresie e-mailowym USOS <użytkownik>@st.amu.edu.pl *
  • Hasło (Password) = Hasło logowania do USOS

* Przykład: jeśli adres e-mail to "ab12345@st.amu.edu.pl", nazwą użytkownika na WA Moodle będzie ab12345 (BEZ końcówki @st...). Adres mailowy USOS można sprawdzić po zalogowaniu do USOS-Web. (Pomoc USOS.)

2. Studenci przyjęci w r.akad. 2012-2013 i wcześniej:

  • Nazwa użytkownika: PESEL
  • Hasło : nr indeksu

W przypadku poważnych kłopotów technicznych prosimy o kontakt :: Report major technical issues to: moodle{AT}wa.amu.edu.pl.