kod przedmiotu: 09-ABAmed-11

kurs dla studentów 2MA (4 sem) specjalizacji tłumaczenie pisemne filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4 filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4 filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4 filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4 filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4 filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 4