Developing classrroom interaction to kurs, którego celem jest rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego w zakresie nauczania sprawności mówienia.